Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
Kategorija : Nacionalni natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je javni Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Opći cilj Poziva je unapređenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji s posebnim ciljem provođenja edukativnih projekata koji su usmjereni aktivnoj participaciji djece i provođenja projekata podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici

Prioritetna područja i aktivnosti:
1. PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE
Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:
a) Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici koji se odnose na ciljeve Nacionalne strategije za promicanje prava djece.
b) projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose.
2. PODRŠKA OBITELJI
Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:
a) Projekti usmjereni sveobuhvatnoj potpori jednoroditeljskim obiteljima (povezane usluge za pomoć roditelju i djetetu).
b) Projekti usmjereni aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici.
c) Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima i aktivnostima:
Za prioritetno područje 1. Promicanje i zaštita prava djece
Ukupno planirana vrijednost: 500.000,00 kuna
a) Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici.
b) Projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose.
Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 20.000,00 kuna
Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 50.000,00 kuna
Za prioritetno područje 2. Podrška obitelji
Ukupno planirana vrijednost: 3.500.000,00 kuna
a) Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima.
b) Projekti usmjereni aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici.
c) Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.
Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 30.000,00 kuna
Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 100.000,00 kuna
Odobreni iznosi isplatiti će se u jednoj rati. Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 50-60 Udruga može od nadležnog ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Udruga može kao prijavitelj na ovaj Poziv sveukupno prijaviti najviše dva projekta.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju
Prihvatljivi partneri
Udruga može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama registriranim kao:
• javne ustanove
• udruge .

Prihvatljive aktivnosti:
- aktivnosti usmjerene kvalitetnijem usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života,
- senzibilizacija poslodavaca na fleksibilniji odnos spram radnika koji imaju malodobnu djecu do 10 godina - osobito za jednoroditeljske obitelji);
- podizanje roditeljskih kompetencija za ciljane skupine korisnika navedenih u Pozivu (roditelji u zatvoru, roditelji čija djeca prose);
- održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja za teme iz Poziva (aktivno sudjelovanje djece, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, senzibilizacija poslodavaca u sklopu projektnih aktivnosti);
- individualni i grupni rad s ciljanim skupinama korisnika prema Pozivu;
- ciljane radionice iz djelokruga Poziva;
- evaluacija projekta;
- tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata;
- nabavka opreme.

Prihvatljivi izravni troškovi
1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti);
2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
3. Oprema i roba (do 10% ukupnog iznosa);
4. Ostali troškovi, usluge (kampanja, praćenje i vrednovanje provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).
Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva. Prihvatljivi neizravni troškovi projektnog prijedloga ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva za provedbu prijavljenog projekta.

Prijavu je potrebno izvršiti do 21. kolovoza 2017. godine u 12:00 sati. Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku