Natjecaji > Nacionalni natječaji > Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisalo je Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna.

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama iz javnog natječaja podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. a) pozitivno posluju:

- profitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit

- neprofitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da neprofitna organizacija posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

 1. b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 2. c) zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica upisana u knjigu evidencije zaštitnih radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 3. d) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 4. e) zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih (integrativna radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 5. f) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 6. g) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 7. h) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 8. i) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

Na javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

U slučaju da u prijavi podnositelj traži sredstva sufinanciranja za više područja djelatnosti  (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja razvrstano po svrhama dodjele sredstava,

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti i novo zapošljavanje u integrativnim i zaštitnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. A) nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, odnosno novog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom (stručni radnici i radni instruktori) - tečajevi, seminari, radionice, nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.,
 3. C) izgradnju ili širenje integrativne i/ili zaštitne radionice i ugradnju opreme i novih tehnologija u cilju održavanja zaposlenosti i zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 4. D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 40.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i sukladno iskazanim prvenstvima (prioritetima) financiranja.

Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnoj ili integrativnoj radioniciGornja granica sufinanciranja (maksimalni iznos sufinanciranja) u kunama

89,88764% od gornje granice sufinanciranja

u kunama

5 - 1003.500.000,003.146.067,44
101-2007.000.000,006.292.134,80
201 i više20.000.000,0017.977.528,00

Natječaj ostaje otvoren do 17. listopada 2017. godine. Više informacija možete pronaći ovdje.


Upravljanje člancima
Prethodni članak Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama Novi članci
Pretraživanje