Natjecaji > Međunarodni natječaji > Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Predmet ovog Poziva je razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške, te usluga informiranja za MSP–ove u svrhu osiguravanja učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
•najniži iznos: 100.000,00 kuna
•najviši iznos: 600.000,00 kuna.
Intenzitet potpore u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta iznosi maksimalno 85%. Prijavitelj je dužan osigurati (svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova) sufinanciranje u iznosu od najmanje 15 % prihvatljivih troškovima.

Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.minpo.hr/pi/public/.
Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:
•razvojne agencije,
•poduzetnički centri,
•poslovni parkovi,
•poslovni inkubatori,
•poduzetnički akceleratori.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
•pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo)
•te usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine).
Aktivnosti pružanja stručne i savjetodavne pomoći i informiranja mogu biti povezane s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente, savjetovanje o dijagnosticiranju nedostataka i izazova MSP–ova i drugim područjima u kojima je MSP potrebno pružati usluge sukladno identificiranim potrebama, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke razvoju poslovanja i pristupu strukturiranijim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 01. listopada 2017. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Strukturni fondovi


Upravljanje člancima
Prethodni članak Program malih financijskih potpora Veleposlanstva SAD-a
Pretraživanje