Natjecaji > Nacionalni natječaji > Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja

Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije.

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, a u cilju pružanja podrške u
integraciji osoba iz ciljne skupine na tržište rada kroz poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji će doprinijeti zapošljavanju i stvaranju uvjeta za što uspješnije socijalno uključivanje osoba iz ciljne skupine, a od kojih će koristi imati i šira zajednica, objavljuje se ovaj javni poziv.

Ministarstvo hrvatskih branitelja će temeljem ovog javnog poziva sufinancirati:
1.1. projekte zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje je Europska komisija ili
nadležno ugovorno tijelo odobrilo na temelju natječaja u sklopu pojedinih programa
financiranih sredstvima Europske unije, ili
1.2. troškove izrade projekte dokumentacije za projekte zadruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata koji će se financirati sredstvima Europske unije.
(2) Zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu podnijeti zahtjeve za sudjelovanjem u sufinanciranju samo jedne od navedenih aktivnosti iz točke 1. ovog članka.
(3) U jednoj proračunskoj godini zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu podnijeti prijavu za najviše jedan projekt iz točke 1., podtočke 1.1. ovog članka ili zatražiti sufinanciranje troškova izrade najviše jednog projektnog dokumenta iz točke 1., podtočke 1.2. ovog članka.

Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja

Novčana potpora koja može biti dodijeljena po ovom javnom pozivu iznosi do najviše 100.000,00 kuna.

Javni poziv ostaje otvoren do zaključno 6. listopada 2017. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja


Upravljanje člancima
Prethodni članak Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu Novi članci
Pretraživanje