Natjecaji > Nacionalni natječaji > Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.),

B Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima,

C Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.),

D Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja),

E Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.).

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

- neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda),

- savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta,

- psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja,

- psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja,

- psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja,

- individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja,

- edukacijske aktivnosti za korisnike,

- radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba,

- provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama,

- nabava opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% prihvatljivih izravnih troškova),

- druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 19. svibanj 2017. godine, a prijave se podnose u sustavu  www.financijskepodrske.hr pod nazivom Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima - 2017.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Izvor: MDOMSP


Upravljanje člancima
Prethodni članak Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2017. Novi članci
Pretraživanje