Natjecaji > Nacionalni natječaji > Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. g.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. g.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
- IPA - I. komponenta
- Europska teritorijalna suradnja - prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Erasmus+: Sport
- Sedmi okvirni program (FP7)
- Obzor 2020.
- Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
- Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
- Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
- Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
- Višekorisnička IPA
- Kreativna Europa
- Program o pravima, jednakosti i građanstvu
- Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
- Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti:
- većim dijelom provode tijekom 2017. ili
- provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini;
tijekom 2017. godine;
-za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti
- većim dijelom provode tijekom 2017. ili
- provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini;
tijekom 2017. godine.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2017. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: Ured za udruge


Upravljanje člancima
Prethodni članak Natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga Novi članci
Pretraživanje