Natjecaji > Nacionalni natječaji > Natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini

Natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini. Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije i za nastupe na sajmovima i izložbama. 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Provedbene mjere, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te intenzitet i iznos potpore:

Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
- novi strojevi, uređaji i oprema,
- rabljeni strojevi, uređaji i oprema
- povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenim strojem, opremom i alatom te predstavljaju sastavni dio njegove nabave.​
Neprihvatljivi troškovi ulaganja:
- troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
- kupovina rabljenih strojeva uređaja i opreme, a koji su na dan objave natječaja stariji od 8 godina,
- troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon strojeva, alata, uređaja i opreme ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko nisu prikazani na istom računu na kojem je prikazana i njihova kupovina,
- troškovi potrošnog materijala, sitnog inventara i nabave sirovine/repromaterijala,
- porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
- carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade.
Intenzitet potpore:
- Do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku:
- Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna,
- Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 600.000,00 kuna.

Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno proizvodni objekt
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
- svi mjerljivi građevinski radovi vezani uz izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg poslovno proizvodnog objekta, osim pripremnih i zemljanih radova te radova na infrastrukturi građevinske čestice.
Neprihvatljivi troškovi ulaganja:
- troškovi nastali prije podnošenja prijave,
- troškovi vezani uz ishođenje dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta,
- troškovi izgradnje/rekonstrukcije poslovno proizvodnog objekta koji nema važeću uporabnu dozvolu/pravovaljanu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući dokument kojim se odobravaju planirani radovi,
- troškovi uređenja okoliša objekta,
- troškovi vlastitog rada,
- porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
- carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade.
Intenzitet potpore:
- Do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku:
- Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna.
- Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 600.000,00 kuna.

Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
- programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.
Neprihvatljivi troškovi ulaganja:
- troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
- rabljena informacijska i komunikacijska tehnologija,
- porez na dodanu vrijednost te sve ostalom zakonom regulirane pristojbe,
- carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade.
Intenzitet potpore:
- Do maksimalno 70% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku:
- Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna
- Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
- vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda,
- troškovi ispitivanja novog proizvoda,
- troškovi zaštite intelektualnog vlasništva.
Neprihvatljivi troškovi ulaganja:
- troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
- troškovi vlastitog rada vezanog uz razvoj novih proizvoda,
- troškovi potrošnog materijala, sitnog inventara i nabave sirovine/repromaterijala,
- porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe.
Intenzitet potpore:
- Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku:
- Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.
- Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
- najam, uređivanje i vođenje izložbenog prostora,
- troškovi transporta izložaka,
- troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tome sajmu i/ili izložbi.
Neprihvatljivi troškovi ulaganja:
- troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
- troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajam.
Intenzitet potpore:
- Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.
Iznos potpore po korisniku:
- Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.
- Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je do 05. svibnja 2017. godine. Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: MPS


Upravljanje člancima
Prethodni članak Natječaj za građanske akcije ”Naš doprinos zajednici” Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. g. Novi članci
Pretraživanje