Natjecaji > Nacionalni natječaji > Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita SMŽ

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita SMŽ

Sisačko-moslavačka županija i u 2017. nastavlja s natječajem za dodjelu poduzetničkih kredita s ciljem da se gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i drugima, omogući jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava pokretanje novih poduzeća te širenje i rast poslovanja postojećih.

Provedbom aktivnosti pridonijeti će se uspostavi poticajnog investicijskog okruženja za razvoj gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije i to:
- kreditiranjem subjekata malog gospodarstva pod povoljnim uvjetima (uz subvenciju kamata),
- kreditiranjem za početak poslovanja.
- opstojnost postojećih poduzetnika kroz refinanciranje nepovoljnih kredita iz prethodnog razdoblja,

Kreditni fond za realizaciju ovog Projekta u 2017. godini sastoji se od preostalog iznosa kreditnog fonda iz 2016. godine koji je iznosio 100.000.000,00 kuna, a formiraju ga poslovne banke uključene u ovaj Projekt iz vlastitih sredstava.

Korisnici sredstava po ovom Projektu su:
Srednji poduzetnici s 50-249 zaposlenika, prometom < € 50 mil. ili ukupnom aktivom < € 43 mil.
Mali poduzetnici s 10-49 zaposlenika, prometom < € 10 mil. ili ukupnom aktivom < € 10 mil.
Mikro poduzetnici s 1-9 zaposlenika, prometom < € 2 mil. ili ukupnom aktivom < € 2 mil.

I to: obrti, trgovačka društva i zadruge sukladno zakonskoj definiciji (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), te profitne ustanove koje su registrirane i koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioriteti Sisačko-moslavačke županije

Prednost imaju oni projekti koji imaju za posljedicu novo zapošljavanje.

Svi podnositelji zahtjeva za kredit uz navedeno moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit i
- ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0 za prethodnu godinu poslovanja
- reguliran dug prema državi

Kredit se može iskoristiti za sljedeće namjene:
- kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni),
- kupnja opreme ili dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)
- kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti
- refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene
- obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita
- dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama

Neprihvatljivi troškovi:
- porez na dodanu vrijednost

Krediti se ne mogu koristiti za:
- kupnju izgradnju, uređenje ili proširenje objekata i nabavu opreme i pojedinih dijelova opreme namijenjene daljnjoj prodaji,
- nabavku nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
- kupnju poslovnih udjela

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.

Iznos kreditnih sredstava:
- najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,
- najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te o mogućnosti korištenja državne potpore i potpore male vrijednosti sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima su regulirane državne potpore i potpore male vrijednosti u Republici Hrvatskoj i EU.

Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita: otplata do 10 (deset) godine, poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate, rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci. Za vrijeme počeka i iskorištenja kredita poduzetnik snosi sve troškove i troškove kamate.

Sisačko - moslavačka županija će od utvrđenog iznosa kamate subvencionirati s 2% kamate kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnji i refinanciraju postojeći nepovoljni krediti koji su iskorišteni za financiranje novih investicija u proizvodnji, a s 1% kamate kredite za ostale namjene po ovom Projektu. Jedinice lokalne samouprave uključene u ovaj Projekt dodatno će subvencionirati kamate za kredite koji se odnose na poduzetnike sa sjedištem na njihovom području.

Naknada banci: 0,5%-1,00% jednokratno na iznos odabranog kredita za sve troškove Banke.

Više informacija o poduzetničkim kreditima SMŽ možete pronaći ovdje.

Izvor: SMŽ


Upravljanje člancima
Prethodni članak Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji' za 2017. godinu Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2017. godini Novi članci
Pretraživanje