Natjecaji > Nacionalni natječaji > Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji' za 2017. godinu

Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji' za 2017. godinu

Sisačko-moslavačka županija objavila je projekt 'Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji' za 2017. godinu.

Sufinanciranje turističkih projekata s područja Sisačko-moslavačke županije koji imaju za posljedicu proširenje postojeće turističke ponude Sisačko-moslavačke županije, daljnji razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane i promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije.

Specifični ciljevi su:
- razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljene na održivu razvoju:
- doprinijeti ravnomjernom razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude
- pridonijeti razvoju selektivnog oblika turizma
- povećanje razine konkurentnosti smještajnih jedinica Sisačko-moslavačke županije
- poticanje rasta broja turista i noćenja u Sisačko-moslavačkoj županiji

Korisnici sredstava bespovratnih potpora po ovom Projektu mogu biti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge, seljačka domaćinstva (OPG) i fizičke osobe - privatni iznajmljivači koji:
- su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije
- se aktivno bave ugostiteljskom i/ili turističkom djelatnošću
- pozitivno posluju
- imaju podmirene obveze prema državi
- imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

Sredstava potpore dodjeljivat će se za turističke projekte koji potiču i doprinose razvoju:
- posebnih oblika turizma
- povećanju standarda kvalitete i dodatne ponude u smještajnim i ugostiteljskim objektima
- razvoju turističke infrastrukture: obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju kulturne, graditeljske baštine, objekata u funkciji pružanja turističkih usluga u ruralnom prostoru - vinski podrumi, klijeti, kušaone vina, sira, suvenirnice, prostori i sadržaji vezano za etno zbirke i tradicijske zanate, turistički info centri, uređenje i opremanje kampova i sl.
- valorizaciji resursa prirodne baštine kroz turizam (špilje, vidikovci, adrenalinski parkovi i sl.)

Prihvatljive aktivnosti su nabava roba i radova/usluga za provedbu prijavljenog projekta/programa prema prihvaćenim troškovima projektnog prijedloga.

Prihvatljivi troškovi su oni koji proizlaze iz prihvatljivih aktivnosti projektnog prijedloga u tekućoj godini. Porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade nisu prihvatljivi trošak za dodjelu bespovratnih potpora.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta. Ukupna planirana sredstva za provedbu ovog projekta iznose 500.000,00 kuna

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:
- doprinos projekta razvoju turističke ponude
- održivost projekta (procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku, dosadašnja ulaganja u projekt, zapošljavanje …)
- dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti
- vlasništvo
- lokacija

Prijave se zaprimaju do 09. travnja 2017. godine

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: SMŽ


Upravljanje člancima
Prethodni članak Tradicijski i umjetnički obrti' u 2017. godini Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita SMŽ Novi članci
Pretraživanje