Natjecaji > Nacionalni natječaji > Tradicijski i umjetnički obrti' u 2017. godini

Tradicijski i umjetnički obrti' u 2017. godini

Sisačko-moslavačka županija objavila je projekt 'Tradicijski i umjetnički obrti' u 2017. godini.

Sisačko-moslavačka županija će u tijeku 2017. godine dodijeliti bespovratna sredstava (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte. To su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine cilj ovog projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, a obrti su koji imaju sjedište na području Sisačko-moslavačke županije.

Ukupan fond sredstava po ovom Projektu iznosi 350.000,00 kuna.

Primatelji sredstava potpore po ovom Projektu su obrti koji pripadaju grupaciji tradicijskih i umjetničkih obrta (obavljaju djelatnost na tradicijski način u cilju očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti) sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Primatelji potpore moraju udovoljiti i sljedećim uvjetima, da:
- su registrirani i posluju najmanje tri mjeseca prije trenutka podnošenja zahtjeva
- su pozitivno poslovali u prethodnoj godini
- imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
- su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije u proteklom razdoblju

Sredstava potpore su namijenjena za:
- poboljšanje uvjeta rada radionice/uređenje poslovnog prostora
(građevinski, instalacijski radovi, unutrašnje uređenje i opremanje-uredski namještaj)
- nabavu strojeva, opreme, alata i pomagala za rad
- edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda ( atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)
- ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta
- nastup na gospodarskim manifestacijama (zakup, opremanje izložbenog prostora, promidžbeni materijali)
- podmirenje troškova poslovanja kao što su komunalna naknada, troškovi energije, zakup poslovnog prostora i dr.)

Sredstva potpore se ne mogu koristiti za:
- porez na dodanu vrijednost, troškove carine, uvozne pristojbe i druge naknade
- troškove opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave
- potrošni materijal (kancelarijski materijal, sredstva za čišćenje i sl.)
- nabavu/najam vozila

Potpora se odnosi na prihvatljive troškove u tekućoj kalendarskoj godini.

Najviši iznos potpore po ovom Projektu koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna po primatelju. Županija će sufinancirati prihvatljive troškove projekta najviše do 75% iznosa za odobrene namjene. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

Javni poziv ostaje otvoren do 10. travnja 2017. godine.

Popis djelatnosti, dokumentaciju i više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: SMŽ


Upravljanje člancima
Prethodni članak Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika i ostalih korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije na manifestacijama u 2017. godini Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji' za 2017. godinu Novi članci
Pretraživanje