Natjecaji > Međunarodni natječaji > Prijave za financiranje DEAR projekata

Prijave za financiranje DEAR projekata

Hrvatska zajednica županija i ove će godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Na ovaj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima.

Projektne ideje moraju se temeljiti na DEAR pristupu (Development Education and Raising Awareness - DEAR), što obuhvaća osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. Globalne razvojne teme odnose se na 17 ciljeva za održivi razvoj koje su utvrdili Ujedinjeni narodi, a obrazovanje za razvoj uključuje aktivnosti podizanja svijesti i informiranja građana, poticanja aktivne uključenosti građana u djelovanje na lokalnoj razini te promjene stavova u vezi s globalnim izazovima i pitanjima razvoja.

Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a njihova provedba u potpunosti će se pokriti sredstvima LADDER projekta. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva.

Aktivnosti za koje je moguća dodjela poticaja:
- Trajanje: aktivnosti za koje se odobravaju poticaji ne smiju trajati dulje od 5 mjeseci. Sve projekte aktivnosti moraju biti održane najkasnije do 15. rujna.
- Sektor ili tematika: aktivnosti za koje se odobravaju poticaji moraju biti u skladu s ciljevima i prioritetima postojećeg projekta te s ciljevima programa „Nevladine organizacije i tijela lokalne samouprave u razvoju“, a osobito s pristupom edukacije za razvoj i podizanje svijesti (DEAR).
Lokacija: aktivnosti se moraju odvijati u Republici Hrvatskoj

Popis različitih vrsta aktivnosti za koje je moguće steći pravo na poticaj (popis nije konačan):
a) organiziranje razmjena
b) organiziranje edukacije
c) aktivnosti umrežavanja
d) informativne kampanje
e) aktivnosti podizanja svijesti
f) razmjena najbolje prakse (npr. posjete, sastanci itd.)
g) tematski seminari, radionice, izložbe
h) aktivnosti koje uključuju mlade
i) radni kampovi i druge volonterske aktivnosti
j) publikacije priručnika, brošura, audiovizualnih uradaka
k) kreativne i kulturne aktivnosti

Projektne prijave zaprimaju se do 8. ožujka 2017. godine, isključivo na engleskom jeziku, a više informacija i obrasce možete pronaći ovdje.


Upravljanje člancima
Prethodni članak Program podrške - javni poziv za predlaganje projekata i programa ACES 2017. - ''Djeluj lokalno!'' Novi članci
Pretraživanje