Natjecaji > Nacionalni natječaji > Program podrške regionalnom razvoju

Program podrške regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju, koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine, te koji predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja.

Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:
III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici (dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti).

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 45.000.000,00kn Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom podnositelju zahtjeva može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00kn uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00kn uključujući PDV. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta je 75% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


Upravljanje člancima
Prethodni članak Financijske potpore za projekte i programe sredstvima za donacije proračuna SMŽ Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu Novi članci
Pretraživanje