Natjecaji > Nacionalni natječaji > Financijske potpore za projekte i programe sredstvima za donacije proračuna SMŽ

Financijske potpore za projekte i programe sredstvima za donacije proračuna SMŽ

Sisačko-moslavačka županije objavila je Javni natječaj o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte i programe donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu. 

Ovim Natječajem Sisačko-moslavačka županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i organizacijama civilnog društva stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i podizanje kvalitete života. Razvojem i provođenjem projekata i programa brže će se i učinkovitije ostvariti ciljevi i postići željeni rezultati, a koji promiču etičnost i društvenu odgovornost prema široj zajednici.

Osnovni cilj je usmjeriti sredstva za aktivnosti udrugama i organizacijama civilnog društva koji svoje kvalitetne projekte i programe nisu predložile za financiranje preko
redovnog Natječaja, a koji bi da su bili predloženi putem redovnog Javnog natječaja temeljem kriterija vrednovanja, bili prihvaćeni (u skladu sa strateškim smjernicama razvoja Sisačko-moslavačke županije).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA DODJELU DONACIJA:
- zaštita i promicanje ljudskih prava,
- zaštita i promicanje prava i unaprijeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
- promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
- razvoj demokratske političke kulture,
- razvoj i promicanje športa,
- dobrovoljno vatrogastvo
- nove medijske kulture i fotografija,
- knjižnična i nakladnička djelatnost,
- kulturni amaterizam,
- prevencija bolesti,
- izvaninstitucionalno obrazovanje djece i odraslih.
Popis aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Županije, a koje nisu spomenute, također uzeti u obzir za financiranje.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000,00kn, a najveći je 50.000,00kn. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 1.150 000,00kn.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: SMŽ


Upravljanje člancima
Prethodni članak Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti Program podrške regionalnom razvoju Novi članci
Pretraživanje