Unesite svoje podatke.

Upitnik za bazu projekata
Naziv organizacije *
Vrsta organizacije (opg, tvrtka, obrt, JLS...) *
Adresa/sjedište: *
Glavne djelatnosti: *
Broj zaposlenih: *
Kontakt osoba: *
Telefon: *
Faks: *
E-mail: *
Internet stranica: *
Da li ste zainteresirani za prijavu na natjecaje za bespovratna sredstva ili podizanje kredita?
  *
Planirana investicija (Naziv projekta, cilj, što želite postici):
  *
Navedite potencijalne / potrebne projektne partnere
  *
Planirane aktivnosti Ukratko navedite kljucne / glavne aktivnosti u projektu (što sve planirate raditi unutar projekta: npr. edukacija, promocija, nabavka opreme, eventualno radovi i sl.)
  *
Confirmation Code 7 + 7 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10
 
* Obavezno
Pretraživanje