Kontakt

Petrinjska razvojna agencija
– PETRA d.o.o.

Sjedište: Gundulićeva 2,
44250 Petrinja

Adresa ureda: Ulica braće Hanžek 19
(ulaz u dvorištu, 2. kat), 44250 Petrinja

TEL: + 385(0)44 493-082,

FAX: +385(0)44 812-648,
E-MAIL: info@petra.com.hr

OIB: 25126671831
IBAN: HR0924020061100573991

ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.

LANA MODROVČIĆ LJUBOJEVIĆ
struč.spec.oec.

DIREKTORICA

E-MAIL:
lmodrovcic.ljubojevic@petra.com.hr
Mob:
+385 99 805 7214

KATA RUPČIĆ, dipl.polit.
STRUČNI SURADNIK

E-MAIL:
krupcic@petra.com.hr 

IVANA GLAZER, mag.oec.
STRUČNI SURADNIK

E-MAIL:
iglazer@petra.com.hr 

BILJANA PRPA, mag.oec.
STRUČNI SURADNIK

E-MAIL:
bprpa@petra.com.hr

SVEN HARAMBAŠIĆ, mag.oec.
STRUČNI SURADNIK

E-MAIL:
sharambasic@petra.com.hr

  Pogledaj ovaj članak u PDF formatu Ispiši članak

Pretraživanje