Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

on 2017/2/6 8:40:00 (165 reads)

Prema službenim najavama, natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  će biti raspisan 20. veljače 2017. godine.

Podsjećamo kako su prihvatljivi prijavitelji jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola), udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerske zajednice, lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma ili skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, groblja (cjelokupni popis prihvatljivih aktivnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html)

Najniži iznos potpore iznosi 15.000,00 eura, najviši 1.000.000,00 eura, a postotak sufinanciranja je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja koja se nalaze u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. i II. skupinu.

VAŽNO!!!

Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (u ovom slučaju Gradskog vijeća Grada Petrinje) o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog koji se nalazi na sljedećoj poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/prilo ... inice-lokalne-samouprave/.

Grad Petrinja poziva sve zainteresirane prijavitelje da do 15. veljače u Gradsku upravu Grada Petrinje predaju Zahtjev za dobivanje suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS, zajedno sa ispunjenim prilogom (dostupan na gornjoj poveznici), kako bi se na sjednici Gradskoj vijeća izdale odluke nužne za prijavu na natječaj.Izvor: ruralnirazvoj.hr

Stranica pogodna za ispis Pošalji ovu objavu prijatelju Create a PDF from the article
Pretraživanje