(1) 2 3 4 ... 103 »
on 2017/3/10 8:45:23 (30 reads)

Obavještavaju se potencijalni korisnici i zainteresirana javnost da je u Narodnim novinama broj 20/2017 od 08. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su:

1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
5. Obnavljanje pčelinjeg fonda
6.Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
7. Praćenje tržišta
8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Pravilnik, obrasce i više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: APPRRR

on 2017/3/7 11:42:10 (43 reads)

Putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pušten Pravilnik o provedbi podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave svoje konstruktivne prijedloge, kojima bi se oplemenila konačna inačica Pravilnika po kojem će se provoditi već prvi sljedeći natječaj, najavljen za travanj ove godine.

Također, portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta, a rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 21. ožujka 2017. godine. Komentirati možete na sljedećem linku. Ostala e-savjetovanja, te više o samoj platformi, možete pogledati u jednom od naših postova.

Izvor: Ruralni razvoj

on 2017/3/7 8:48:52 (55 reads)

Od 6. ožujka 2017. godine poljoprivredni proizvođači mogu podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti način kao dvije protekle godine (2015.-2016.) uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore, koje slijede u nastavku:

DRŽAVNA POTPORA ZA OSJETLJIVE SEKTORE

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, krmače, duhan i maslinovo ulje) od 2017. godine i dalje će se financirati, ali po pravilima odgovarajućih EU uredbi koje uređuju de-minimis potpore.

Plaćanje za mliječne krave je povećano na maksimalno 1.000 kuna/mliječnoj kravi (prošle godine je bilo 625 kn po grlu), a kod krmača je uvedeno dodatno plaćanje od 470 kuna/krmači ukoliko se radi o uzgojno valjanoj životinji (prošle je godine bilo samo 530 kn po grlu, a od ove godine ukupno 1.000 kn po grlu). Ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore isti su kao prethodnih godina.

ODRŽAVANJE PAŠNJAKA ISPAŠOM

Minimalna aktivnost na površinama koje su u ARKOD-u i na jedinstvenom zahtjevu 2017. evidentirane kao pašnjaci i krški pašnjaci je isključivo ispaša (a ne i košnja kao što je bilo prošle godine) i to s najmanje 0,3 uvjetnih grla pašnih životinja na krškim pašnjacima ili najmanje 0,5 uvjetnih grla pašnih životinja na kontinentalnim pašnjacima, koje korisnik ima evidentirane u JRDŽ-u po prihvatljivom hektaru za izravna plaćanja. Izravna plaćanja po površini dodjeljuju se samo za one površine pašnjaka za koje je zadovoljen uvjet držanja minimalnog broja uvjetnih grla. Prošle godine minimalni uvjet je bio 0,1 uvjetno grlo.

OSTVARIVANJE IZRAVNIH PLAĆANJA NA POVRŠINAMA POD SOJOM

Korisnik će ostvariti izravna plaćanja za prihvatljive površine pod sojom (osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, PVP za krmne proteinske usjeve) na kojoj je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kg/ha prijavljene površine soje o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2017. godine sljedeće dokaze:

kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i
certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. 

NACIONALNA REZERVA PRAVA NA PLAĆANJA

Uvjeti za dodjelu prava iz nacionalne rezerve ostaju nepromijenjeni, uz nekoliko novosti: 

korisnici kojima se u 2017. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve temeljem korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta;

ako iznos nacionalne rezerve u 2017. neće biti dostatan za dodjelu prava na plaćanja korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta i korisnicima na područjima s ograničenjima, vrijednost prava ovih kategorija bit će umanjena u odnosu na prosječnu nacionalnu vrijednost;
korisnici izravnih plaćanja koji posjeduju prava na plaćanja koja im više ne trebaju, mogu prava dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, kako bi se mogla dalje koristiti u sadašnjem programskom razdoblju EU (do 2020. godine).

PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA (PVP)

Od 2017. godine uvodi se modifikacija iznosa sektorskih omotnica PVP na slijedeći način:

- smanjenje maksimalne omotnice za šećernu repu za 1,43 milijuna eura
- povećanje maksimalne omotnice za mliječne krave za 995 tisuća eura
- povećanje maksimalne omotnice za tov goveda za 432 tisuća eura

Postojeći kriteriji prihvatljivosti grla i hektara za PVP ostaju na snazi uz slijedeće izmjene:

1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka

isporuka otkupljivaču mlijeka najmanje 3.500 litara mlijeka po grlu godišnje ili registracija za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla (prijašnja minimalna isporučena količina mlijeka je bila 3.860 litara);
grlo u sustavu kontrole mliječnosti Hrvatske poljoprivredne agencije, osim za male farme do 5 krava u proizvodnji mlijeka;
držanje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.).
U PVP za krave u proizvodnji mlijeka se uvodi djelomična preraspodjela sredstava omotnice na tri razreda veličine stada: 0-50 grla; 51-200 grla; više od 200 grla, pomoću tri modulirana jedinična iznosa potpore primjenom koeficijenata: I grupa: 1,00; II grupa: 0,83; III grupa: 0,68.

2) PVP za krave dojilje

držanje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.).

3) PVP za povrće

nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja. Razlog ovakvoj promjeni nalazi se u tome što su proizvodno vezane potpore proizvodno orijentirane i financijski jako limitirane te su stoga usmjere za konvencionalnu proizvodnju, dok ekološki proizvođači svoju dodatnu proizvodno vezanu potporu ostvaruju u okviru Programa ruralnog razvoja RH (Mjera 11).
na listu prihvatljivih kultura dodaje se čičoka.

4) PVP za voće

nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
na listu prihvatljivih kultura dodaju se pasja ruža i sibirska borovnica;
dodatni agronomski kriteriji:
- za postojeće nasade: održavanje nasada u skladu s tehnološkim smjernicama Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo 

- za nove nasade: podizanje nasada korištenjem deklariranog sadnog materijala te u skladu s tehnološkim smjernicama Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

5) PVP za šećernu repu

nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja.

6) PVP za krmne proteinske usjeve

nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
dosadašnji kriterij držanja barem 4 uvjetna grla na poljoprivrednom gospodarstvu po prihvatljivom hektaru soje smanjuje se na obvezu držanja barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje.

Više informacija, detaljnije podatke i kompletni pravilnik možete pogledati ovdje.

Izvor: APPRRR

on 2017/3/3 9:20:15 (64 reads)

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Želite li se uključiti u otvorena savjetovanja i komentirati nacrte zakona, drugih propisa i akata, to se može učiniti u 2 jednostavna koraka:
- Najprije se morate registrirati odnosno otvoriti korisnički račun, bilo kao pojedinac ili organizacija/institucija. Ako već koristite uslugu e-Građani, možete se registrirati u e-Savjetovanja koristeći taj račun putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).
- Nakon što se registrirate, prijavite se u aplikaciju koristeći svoj korisnički račun i možete početi komentirati.

I bez kreiranja korisničkog računa možete pregledavati sva objavljena savjetovanja, pristigle komentare, objavljena informiranja te izvješća o provedenim savjetovanjima.

Trenutno otvorena savjetovanja možete pogledati ovdje.

Izvor: e-Savjetovanja

on 2017/3/3 9:00:00 (54 reads)

Info dani 2017. Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske održat će se 9. i 10. ožujka 2017. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja  (Donje Svetice 38, Zagreb).

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima bespovratnih sredstava, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2017. godini. Svrha je Info dana da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2017. godini, a program je pripremljen sukladno Godišnjem planu natječaja.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen video prijenos kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih prijavitelja izvan Zagreba. Video prijenosu moći će se pristupiti putem YouTube kanala Ureda za udruge, a zainteresirani izvan Zagreba će uživo moći postavljati pitanja predstavnicima putem e-maila.

Prezentacije davatelja bespovratnih sredstava bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge, uz detaljnu bilješku s događanja. Rok za prijavu je 7. ožujka 2017. na prijavnom obrascu uz napomenu da se prijave zaprimaju do popune kapaciteta dvorane, a iz jedne organizacije moguće je prijaviti do dva sudionika.  

Izvor: Ured za udruge

Pretraživanje